Bibliografi

  1. Terapi anabolik dalam Perubatan Moden, William N. Taylor. MD, halaman 75-120
  2. Dadah, Atlet dan Prestasi Fizikal, disunting oleh John A. Thomas, Page 27-30
  3. Osteoporosis: Patogenesis dan Pengurusan, disunting oleh RM Francis, halaman 101-130